ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

لِکْ لِکْ

گویش گنابادی

در گویش گنابادی یعنی پا زدن ، رکاب زدن ، خط یازده ، پیاده روی
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ