ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

قِفْلَ

گویش گنابادی

در گویش گنابادی یعنی تبخال ، سوختگی ، اثر سوختگی
ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما