غزغن

گویش گنابادی

در گویش گنابادی خراسان دیگ بزرگ که در آن شیره انگور می‌پزند ، دیگ خوراک‌ پزی. غزغان. غزغند
خرید اشتراک
درباره
ارتباط با ما