سِنْدو

گویش گنابادی

در گویش گنابادی یعنی سنگدان ، عضو عضلانی که دارای الیاف ماهیچه ای قوی و سخت جهت خرد کردن دانه ها و دیگر مواد غذایی پرندگان در مسیر مری
خرید اشتراک
درباره
ارتباط با ما