سِنّاْر

گویش گنابادی

در گویش گنابادی یعنی پول بی ارزش ، یک قرِاْن واحد پولی در ازمنه گذشته
خرید اشتراک
درباره
ارتباط با ما