سِرْگی

گویش گنابادی

در گویش گنابادی یعنی پهن گاو ، مدفوع گاو ، کنایه از انسان بی ارزش
خرید اشتراک
درباره
ارتباط با ما