سِرْگُداْر

گویش گنابادی

در گویش گنابادی یعنی سر موقع ، سر وقت ، به موقع
خرید اشتراک
درباره
ارتباط با ما