سِرْکُنْ

گویش گنابادی

در گویش گنابادی یعنی مداد تراش ، قلم تراش ، تیز و سر کننده قلم
خرید اشتراک
درباره
ارتباط با ما