ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

سِرْدَقْ

گویش گنابادی

در گویش گنابادی یعنی کچل ، سر بی مو
ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما