سُسْ

گویش گنابادی

در گویش گنابادی یعنی آرام ، آهسته ، بی خیالی ، کم کردن از فشار و قدرت ، سست

برای این واژه معنی دیگری پیشنهاد دهید. پس از تأیید، معنی پیشنهادی با نام‌تان در سایت منتشر خواهد شد.

خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما