سَیِدُوْ

گویش گنابادی

در گویش گنابادی یعنی سایه بان
خرید اشتراک
درباره
ارتباط با ما