ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

یخ‌گُل

ice flowers

واژه‌های مصوب فرهنگستان

1. بافت ظریفی از بَشم که گاهی در حجم زیاد بر سطح برف یا یخ تشکیل میشود 2. یخ‌بلورهایی که بر سطح آب آرامی که به‌کُندی در حال انجماد است تشکیل می‌شوند
ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما