ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

گرمای پاییزه

Indian summer

واژه‌های مصوب فرهنگستان

دوره‌ای در میانه یا اواخر پاییز با گرمای غیرعادی و روزهای صاف و آفتابی و شب‌های سرد
ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما