گردشگری سبز

green tourism

واژه‌های مصوب فرهنگستان

شکلی از گردشگری همساز که نه‌تنها به محیط زیست آسیب نمی‌رساند، بلکه از آن مراقبت هم می‌کند

برای این واژه معنی دیگری پیشنهاد دهید. پس از تأیید، معنی پیشنهادی با نام‌تان در سایت منتشر خواهد شد.

خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما