ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

کیک فنجانی

cup cake, fairy cake, patty cake

واژه‌های مصوب فرهنگستان

کیک اسفنجی کوچک و گردی که در قوطی‌های مسی جداگانه یا قالب‌های کاغذی پخته می‌شود
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ