ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

کوبک

mallet

واژه‌های مصوب فرهنگستان

نوعی کوبه برای نواختن سازهای کوبه‌ای با دسته و سری به شکل‌های مختلف
ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما