ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

کار اصطلاح‌شناسی متن‌بنیاد،واژه‌گزینی متن‌بنیاد

text-oriented terminology work

واژه‌های مصوب فرهنگستان

بررسی‌های مقدماتی اصطلاحات در بافت‌ها و متون مشخص
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ