ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

کارت هوشمند

smart card

واژه‌های مصوب فرهنگستان

نوعی کارت پلاستیکی که یک ریزپردازنده در آن تعبیه شده است و کاربردهای مختلف دارد ازجمله پرداخت‌های مالی
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ