ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

کارت تلفن

debit card, prepaid card 1, prepaid telephone card, calling card

واژه‌های مصوب فرهنگستان

نوعی کارت اعتباری که می‏توان با آن بدون پرداخت نقدی از خدمات تلفن شهری، بین‏شهری یا بین‏المللی بهره‏مند شد
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ