ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

چسبانقش

sticker

واژه‌های مصوب فرهنگستان

در فضای مجازی، تصویری کوچک شبیه به شکلک،‌ که از آن برای نشان دادن عواطف خاصی، مانند محبت و نفرت، ‌می‌توان استفاده کرد
ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما