ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

چاقی زنانه

gynoid obesity

واژه‌های مصوب فرهنگستان

نوعی چاقی که در آن چربی عموماً در باسن و ران‌ها جمع می‌شود متـ . چاقی گلابی‌شکل pear-shape obesity
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ