ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

پهنای درز

seam width, seam height, seam length

واژه‌های مصوب فرهنگستان

حداکثر درازای درز مضاعف در موازات تاخوردگی‌های درز
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ