ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

پس‏زمینه

background

واژه‌های مصوب فرهنگستان

[زبان‌شناسی] آنچه به صحنه‏آرایی و ایجاد موارد حاشیه‏ای در کنار پیام اصلی مربوط می‏شود [سینما و تلویزیون] معمولاً دورترین سطح نسبت به دوربین در هر نما یا صحنه [هنرهای تجسمی] عناصری تصویری که در ترکیب‌بندی کلی اثر، در عمق یا در پشت موضوع اصلی قرارداده شده باشند و از اهمیت کمتری نسبت به موضوع اصلی برخوردار باشند
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ