ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

پسته

Pistacia

واژه‌های مصوب فرهنگستان

سرده‌ای از پسته‌ایان درختی یا درختچه‌ای معطر با نُه گونۀ بومی اوراسیا و دو گونه که یکی در جنوب غربی امریکای شمالی و دیگری در جزایر قناری است؛ صمغ شیرین دو درخت مصطکی (P.lentiscus) و تربانتین (P.terebinthus) که به این سرده تعلق دارند در پزشکی کاربرد دارد
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ