ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

پُرکنندۀ پای

pie filling

واژه‌های مصوب فرهنگستان

مواد آماده‌شدۀ شیرین یا شور، مانند میوه و گوشت و سبزی و ادویه که در داخل پای می‌گذارند
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ