ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

پردیس حیات‌وحش،پارک حیات‌وحش

wildlife park

واژه‌های مصوب فرهنگستان

پردیسی که منطقه‌ای است محصور و در آن حیوانات وحشی، بیرون از قفس، در محیطی شبیه به زیستگاه طبیعی خود، در آزادی نسبی زندگی می‌کنند
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ