ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

وسایل غذاخوری

tableware

واژه‌های مصوب فرهنگستان

ظروفی که برای غذا خوردن از آنها استفاده میشود، از قبیل بشقاب و لیوان و کارد و چنگال
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ