واگشت 2

transition 3

واژه‌های مصوب فرهنگستان

در بسکتبال، تغییر از وضعیت دفاعی به وضعیت تهاجمی یا برعکس

برای این واژه معنی دیگری پیشنهاد دهید. پس از تأیید، معنی پیشنهادی با نام‌تان در سایت منتشر خواهد شد.

خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما