ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

هوشمندساز تلویزیون

TV box, smart TV box, smart box

واژه‌های مصوب فرهنگستان

دستگاهی الکترونیکی که، با اتصال آن به گیرندة تلویزیونی، از آن برای کاربری‌های مختلف نظیر پخش برنامه‌های دیداری و شنیداری و بازی‌های رایانه‌ای و اتصال به شبکة اینترنتی استفاده می‌کنند متـ . هوشمندساز
ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما