ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

هم‌سُرایان

chorus 3, choir 2

واژه‌های مصوب فرهنگستان

گروه خوانندگانی که آثار آوازی را به‌صورت دسته‌جمعی اجرا می‌کنند
ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما