ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

هم‌سُرایان دوگروهی

double chorus

واژه‌های مصوب فرهنگستان

هم‌سُرایانی که در دو گروه، به تناوب یا هم‌زمان ، قطعه‌ای واحد را با یکدیگر اجرا می‌کنند
ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما