ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

نهنگ‏منقاریان

Ziphiidae

واژه‌های مصوب فرهنگستان

تیره‌ای از راستۀ آب‏بازسانان با بدن استوانه‏ای و پوزۀ بسیار مشخص که چین‌وشکنی بین آن و پیشانی وجود ندارد
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ