ترجمه مقاله

نفرزمانی هزارمتر

1km time trial

واژه‌های مصوب فرهنگستان

یکی از مواد راهه، ویژۀ مردان، که در آن دوچرخه‌سواران تلاش می‌کنند مسافت هزار متر را جداگانه در کم‌ترین زمان طی کنند اختـ . هزارمتر kilo
ترجمه مقاله