ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

نسوز

Pyrex

واژه‌های مصوب فرهنگستان

نام تجارتی برخی ظرف‌های شیشه‏ای مقاوم در برابر گرما و مواد شیمیایی
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ