ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

میل‌گاردان

drive shaft, Cardan shaft, driving shaft, propeller shaft, prop shaft, transmission shaft, Cardan drive, Cardan drive shaft

واژه‌های مصوب فرهنگستان

محوری که توان را از خروجی جعبه‌دنده به دیفرانسیل منتقل می‌کند متـ . میل‌محرک
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ