ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

موج نو

new wave, nouvelle vague (fr.), French new wave

واژه‌های مصوب فرهنگستان

نهضتی سینمایی در دهۀ 1950 در فرانسه که چند منتقد- فیلم‏ساز جوان آن را بنیان گذاشتند و فیلم‌هایی ارزان با نگاهی انتقادی به سینمای کلاسیک فرانسه‏ تولید کردند؛ بعداً برخی دیگر از کشورها، به‌ویژه انگلستان و آلمان، با تأثیرپذیری از این الگو جنبش مشابهی ایجاد کردند و اغلب نام موج نو بر خود نهادند
ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما