ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

مِه

May, mai (fr.)

واژه‌های مصوب فرهنگستان

پنجمین ماه سال میلادی، بعد از آوریل و قبل از ژوئن
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ