ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

مهبل‌گرفتگی

vaginismus

واژه‌های مصوب فرهنگستان

اختلال ناشی از گرفتگی ماهیچه‌های مهبل که آمیزش جنسی را دردناک یا ناممکن می‌کند
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ