مهارگاه 2

mooring 2

واژه‌های مصوب فرهنگستان

محلی در رودخانه یا بندرگاه یا حوضچه (dock) که شناور در آنجا مهار می‌شود

برای این واژه معنی دیگری پیشنهاد دهید. پس از تأیید، معنی پیشنهادی با نام‌تان در سایت منتشر خواهد شد.

خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما