ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

مفصل‌خشکانی دورقاپی

pantalar arthrodesis

واژه‌های مصوب فرهنگستان

جوش دادن مفصل مچ پا و زیرقاپی به یکدیگر به‌طوری‌که توده‌ای واحد تشکیل دهند؛ این عمل معمولاً در مفصل‌آْماس شدید مچ و پشت پا انجام می‌شود
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ