ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

مغزی شکلاتی

chocolate filling

واژه‌های مصوب فرهنگستان

فراورده‌ای شکلاتی که برای پر کردن داخل انواع فراورده‌های قنادی، مانند انواع شیرینی‌ها و تافی، به‌ کار می‌رود متـ . پُرکنندۀ شکلاتی
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ