ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

مُغَذی

nutritive 2

واژه‌های مصوب فرهنگستان

ویژگی آنچه ارزش تغذیه‏ای داشته باشد یا ارزش تغذیه‏ای غذا را بالا ببرد
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ