ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

محصول فروشی

cash crop, cash grain

واژه‌های مصوب فرهنگستان

محصولی که زارعان مستقیماً و به‌آسانی آن را به فروش می‏رسانند و به مصارف دیگر از قبیل تغذیۀ دام نمی‏رسد
ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما