ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

فشرده‌سازی

condensation

واژه‌های مصوب فرهنگستان

تلفیق چندین معنا یا مفهوم یا هیجان در یک تصویر یا نماد
ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما