ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

فروکِشَند فروتر مِهین میانگین

mean lower low-water springs

واژه‌های مصوب فرهنگستان

میانگین ارتفاع فروکِشَندهای فروتر در مِه‌کِشَندهای یک مکان در طی یک دورۀ نوزده‌ساله
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ