ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

فروراند سرعتی

velocity push-down, push-down

واژه‌های مصوب فرهنگستان

جابه‏جایی ظاهری و روبه‏پایین رویدادهای بازتابی به سبب وجود مناطقی با سرعت کم در لایه‏های سطحی‏تر
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ