ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

فرمول نقطۀ شبنم

dewpoint formula

واژه‌های مصوب فرهنگستان

فرمول محاسبۀ ارتفاع تقریبی تراز میعان بالابَری (lifting level condensation)
ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما