ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

فراراند سرعتی

velocity pull-up

واژه‌های مصوب فرهنگستان

جابه‏جایی ظاهری و روبه‏بالای رویدادهای بازتابی به سبب وجود مناطقی با سرعت زیاد در لایه‏های سطحی‏تر متـ . فراراند pull-up 2
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ