ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

غذای هدفمند

designer food

واژه‌های مصوب فرهنگستان

غذای فراوری‌شده‌ای که مکمل‌هایی را برای جلوگیری از برخی بیماری‌ها به آن افزوده‌اند
ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما