ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

عصب‏روان‏پزشکی

neuropsychiatry

واژه‌های مصوب فرهنگستان

شاخه‏ای از پزشکی که به بررسی اختلالات روانی و اختلالات دستگاه عصبی می‏پردازد
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ